Heel Overijssel aan het streekproduct

Ons doel is om heel Overijssel aan het streekproduct te krijgen en de positie van de primaire producent te versterken. 

Door volledige ondersteuning van korte keten initiatieven maken we streekproducten beter en eenvoudiger beschikbaar. Dat leidt tot toegenomen consumptie van lokaal geproduceerd voedsel. En dat zorgt voor een sterkere lokale economie en toename van werkgelegenheid in die sector. Tevens versterkt het de relatie tussen burger en producent en maakt het bewustere keuzes mogelijk voor voedsel met een duidelijke herkomst. 

Er zijn al vele initiatieven geweest om de lokale voedselproducenten te verbinden met afnemers maar helaas met zeer gering succes. Met een innovatieve aanpak, namelijk door samen te werken in een coöperatie in de hele keten, neemt de kans op succes toe. Wat voorafgaat aan die samenwerking is een substantiële verkorting van keten tussen boer en bord. Zodoende blijven enkel partijen over die echt waarde creëren en dat geeft betrokkenheid, transparantie en de lol die nodig is om succesvol te zijn en op te schalen.

HalloBoer werkt samen met de ketenverkorters en Buffalo Farm Twente aan de vindbaarheid, bestelbaarheid en maakbaarheid van streekproducten en heeft als doel het opzetten van 2 pilot regio’s.

Dit project wordt medegefinancierd door: 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland

http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm